Min dubbla bakgrund

 

Jag har arbetat som översättare sedan 1992, på heltid sedan 1999. Är auktoriserad translator från engelska, tyska, spanska och albanska. Har 

10 års erfarenhet som journalist (mest som redigerare) och 14 år som servicetekniker (styr- och reglertekniker) i verkstadsindustrin.

 

Numera förenar jag alltså språkintresse och teknikintresse i ett och samma yrke. Översätter gärna tekniska handböcker för verktygsmaskiner och dylikt. Mina kunder brukar uppskatta att jag har praktisk erfarenhet av den typ av maskiner som översättningarna handlar om.

 

Mina uppdrag har varierat i storlek från ett ord till cirka 100.000. Fördelningen på språk är cirka en tredjedel vardera på engelska, tyska och albanska. Spanskan är en mycket liten del som gärna får öka.

 

Jag jobbar med översättningsverktygen MemoQ Pro och Trados Workbench 7.5, vidare MS Office 2013, texttolkningsprogrammet ABBYY, ordböcker på hårddisken och i pappersform.

 

Är medlem i Föreningen Auktoriserade Translatorer och flera översättarnätverk.

 

 

• Intra-Morin Service © 2008 •

    i-mo.se    översättningar    intra-morin service